Zkouška provozní stálosti a optimalizace rtg zobrazení ve stomatologii pomocí fantomu ZX 13

Zaznamenání zjištěných hodnot

Zjištěné hodnoty se zaznamenávají do protokolu o zkoušce. V následující tabulce je příklad záznamu pro filmové zpracování obrazu:.
ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI

rtg přístroj, v.č.

lékař, adresa:

strana č.

datum zkoušky exp. čas teplota vývojky zčernání rozlišitelných stupňů rozlišení 6 a 6,5 mm rozlišení mřížky
minimální pod 6 mm maximální
leden 200 ms 25°C stejné tmavší tmavší 9 ano ne
únor 200 ms 25°C stejné stejné stejné 10 ano ano
březen 200 ms 25°C světlé světlé stejné 10 ano ano
                 
Dodatek pro digitální zobrazení (radioviziografie - RVG)
Zjištěné hodnoty – nejlépe pořízený snímek - se uloží např. do samostatného adresáře pro zkoušky provozní stálosti na PC.

Stáhněte si formulář ke zkoušce pro film

Stáhněte si formulář ke zkoušce pro digitalizaci
Stáhněte si návod ke zkoušce

K cemu slouží fantom ZX 13  |  Jak vypadá správný snímek  |  Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku  |  Možné nálezy a jejich příčiny  |  Zaznamenání zjištěných hodnot


©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.