Zkouška provozní stálosti a optimalizace rtg zobrazení ve stomatologii pomocí fantomu ZX 13

Možné nálezy a jejich příčiny


(snímkování na film)
SROVNÁNÍ S REFERENĆNÍM
SNÍMKEM
MOŽNÉ PŘÍČINY ODSTRANĚNÍ
Minimální hustota (závoj)
je tmavší
starý či špatně skladovaný film,
příliš teplá vývojka,
světlem osvícený či ozářený film
nový film,
dodržet teplotu vývojky
Snímek je světlejší, málo kontrastní, (ev. horší rozlišení světlých stupňů) vývojka příliš zředěná, stará či studená, doba vyvolávání příliš krátká nová vývojka, dodržet dobu vyvolávání, správnou teplotu vývojky
Snímek je tmavší, málo kontrastní, (ev. horší rozlišení tmavých stupňů ) příliš koncentrovaná vývojka nová vývojka
Referenční zčernání je správně pod 6 mm, snímek ale nekontrastní, špatné rozlišení detailů (mřížky) přeexponování snímku, zároveň příliš krátká doba vyvolávání,
příliš teplá vývojka
zkrátit expozici,
dodržet teplotu vývojky

K cemu slouží fantom ZX 13  |  Jak vypadá správný snímek  |  Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku  |  Možné nálezy a jejich příčiny  |  Zaznamenání zjištěných hodnot


©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.