Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku

sipka

film

sipka

Vizuální hodnocení
 • Optická hustota podložky a minimální zčernání
  Porovná se optická hustota (dále OD) snímku na plošce pod olověnou plombou (nejsvětlejší kruhové pole na snímku) s OD na referenčním snímku zhotoveném při zkoušce dlouhodobé stability či zkoušce přejímací (dále výchozí zkouška). Okraje musí být ostré, OD = cca 0,25.
 • OD pod 6,0 mm Al - referenční stupeň
  Zčernání na stupni 6,0 mm (pátý stupeň fantomu s centračním otvorem – viz obrázek) se porovná se zčernáním na snímku zhotoveným při výchozí zkoušce.(OD = cca 1,2 - 1,4.)
 • Maximální OD
  OD pod vzduchovým otvorem (nejtmavší kruhové pole na snímku vedle plochy pro minimální zčernání) se porovná se zčernáním na snímku zhotoveném při výchozí zkoušce. Hodnotí se čitelnost - rozdíl zčernání oproti okolním stupňům.
 • Celkové zčernání snímku, počet rozlišitelných stupňů
  Jsou-li na snímku zřetelně viditelné a od sebe odlišitelné všechny stupně fantomu (deset stupňů a vzduchový otvor v nejnižším stupni), je to doklad o dosažení správného kontrastu při optimálním nastavení zobrazení snímku a správně zvolené expozici. Pokud tato podmínka není splněna, spočítají se stupně okem rozlišitelné a uvede se, zda další stupně nelze rozlišit v oblasti tmavé, nebo světlé.
 • Minimální kontrast
  Hodnotí se rozlišitelnost OD pod stupněm s tloušťkou 6,5 mm (velká plocha) a OD pod stupněm s tloušťkou 6 mm (s centračním otvorem), který má být tmavší. Přechod - rozdíl OD mezi těmito dvěma stupni by měl být okem dobře rozlišitelný.
Vizuální rozlišovací schopnost
Pomocí lupy se hodnotí, zda mřížka s rastrem 8 párů čar (černá/bílá) na 1 mm, v ploše na stupni 6,5 mm, je čitelná. Pokud ano, znamená to, že Váš rtg přístroj je schopen na použitý filmový materiál při daném způsobu zpracování zobrazit i detaily o tomto rozměru.

 • Příklad A: Ideální situace. Kontrolní snímek se neliší od referenčního snímku. Svědčí o tom, že náš rtg přístroj, expoziční hodnoty i vyvolávací proces jsou v optimálním stavu a tedy že rozsah zčernání a šedi na našem snímku je optimální. Expozici ani vyvolávání nemusíme upravovat.
 • Příklad B: Situace, kdy kontrolní snímek je zřetelně tmavší. Snadno usoudíme, že expozice pro daný film, při daném způsobu zpracování je příliš vysoká. Můžeme tedy snížit expozici a tím ušetřit ozáření pacienta i své vlastní ozáření.
  Posuneme kontrolní snímek nahoru tak, až proti 6 mm proužku na referenčním snímku najdeme stejně šedý proužek na kontrolním snímku. V daném případě vidíme, že kontrolní snímek bylo nutno posunout o jeden stupínek směrem vzhůru. Jeden stupínek znamená změnu expozice o 40%. V daném případě, protože snímek je příliš tmavý, potřebujeme expozici zkrátit, budeme ji zkracovat o cca 40%.
 • Příklad C: Nastala opačná situace příkladu B.
  Kontrolní snímek je příliš světlý. Opět ho budeme posouvat tak, abychom zjistili, o kolik musíme prodloužit expozici. Opět srovnáváme s tím správně ztmavlým 6 mm proužkem na referenčním snímku a vidíme, že na kontrolním snímku je to o dva stupně dále. Čili musíme kontrolní snímek posunout o dva stupně.Jeden stupeň je 1,4, o 40% delší, další je 1,4.Poměr zeslabení mezi jednotlivými stupni je 1,4. A protože 1,4 krát 1,4 je 1,96 prodloužíme v daném případě expozici 2x.
  Samozřejmě za předpokladu, že vyloučíme možnost, že snímek je bledý např. pro vyčerpanou nebo zoxidovanou vývojku.

Dodatek pro digitální zobrazení (radioviziografie - RVG)
Kontrolní snímek se hodnotí z hlediska stupně zčernání v jeho různých částech.  Zčernání snímku se hodnotí relativně, vizuálním srovnáním s referenčním snímkem.
 • Optická hustota podložky a minimální zčernání
  Porovná se optická hustota (dále OD) snímku na plošce pod olověnou plombou (nejsvětlejší kruhové pole na snímku) s OD na referenčním snímku zhotoveném při zkoušce dlouhodobé stability či zkoušce přejímací (dále výchozí zkouška).
 • OD pod 6,0 mm Al - referenční stupeň
  Zčernání na stupni 6,0 mm (pátý stupeň fantomu s centračním otvorem – viz obrázek) se porovná se zčernáním na snímku zhotoveným při výchozí zkoušce.
 • Maximální OD
  OD pod vzduchovým otvorem (nejtmavší kruhové pole na snímku vedle plochy pro minimální zčernání) se porovná se zčernáním na snímku zhotoveném při výchozí zkoušce. Hodnotí se čitelnost - rozdíl zčernání oproti okolním stupňům.
 • Celkové zčernání snímku, počet rozlišitelných stupňů
  Jsou-li na snímku zřetelně viditelné a od sebe odlišitelné všechny stupně fantomu (deset stupňů a vzduchový otvor v nejnižším stupni), je to doklad o dosažení správného kontrastu při optimálním nastavení zobrazení snímku a správně zvolené expozici. Pokud tato podmínka není splněna, spočítají se stupně okem rozlišitelné a uvede se, zda další stupně nelze rozlišit v oblasti tmavé, nebo světlé.
 • Minimální kontrast
  Hodnotí se rozlišitelnost OD pod stupněm s tloušťkou 6,5 mm (velká plocha) a OD pod stupněm s tloušťkou 6 mm (s centračním otvorem), který má být tmavší. Přechod - rozdíl OD mezi těmito dvěma stupni by měl být okem dobře rozlišitelný.
Vizuální rozlišovací schopnost
Hodnotí se, zda alespoň jedna ze dvou mřížek s rastrem 5,6 a 8 párů čar (černá/bílá) na 1 mm, v ploše na stupni 6,5 mm, je čitelná. Pokud ano, znamená to, že Váš rtg přístroj je schopen při daném způsobu zpracování obrazu zobrazit i detaily o tomto rozměru.

K cemu slouží fantom ZX 13  |  Jak vypadá správný snímek  |  Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku  |  Možné nálezy a jejich příčiny  |  Zaznamenání zjištěných hodnot


©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.