Zkouška provozní stálosti a optimalizace rtg zobrazení ve stomatologii pomocí fantomu ZX 13

Jak vypadá správný snímek

fantom

film 1. stupeň 6 mm
2. centrační otvor
3. test rozlišení
4. maximální zčernání
5. minimální zčernání

  Co tedy na snímku fantomu můžeme vidět?

  Skvrnu maximálního zčernání, vedle ní nejsvětlejší místo filmu, skvrnu minimálního zčernání, tzv. závoj, postupně světlající stupně fantomu a uprostřed snímku centrační otvor, který z větší části zasahuje do tzv. 6 mm stupně, což je jeden z klíčových stupňů na celém fantomu. Je to poslední stupeň, který ještě probíhá celou šířkou fantomu z jedné strany až na druhou. Další stupně nad ním jsou už jenom v poloviční šíři. Na velké ploše, která je vedle těchto polovičních stupňů, je ještě kovová plomba, pod níž je ukrytý test rozlišení. Na snímku se zobrazuje jako velmi mimořádně jemný rastr. Na našem obrázku je rastr zvětšen.
Kromě toho je na snímku ještě čitelný, nebo by měl být čitelný, popis, který spočívá v názvu fantomu, tedy RadEX ZX13, a identifikační číslo fantomu zobrazeného čtyřmístným číslem.

  Jaký je správný kontrolní snímek?

  1. Optická denzita 6 mm stupně, který odpovídá lidskému zubu měla by být asi tak 1,3 - 1,5 D.

  2. Centrační otvor má mít kruhový tvar a nemá být šišatý. Pokud je šišatý, svědčí to o tom, že primární svazek záření nepřicházel na film svisle a že tedy kruhovým otvorem na fantomu neprocházel kolmo a v důsledku toho je tmavá skvrna vzduchového otvoru zdeformovaná. Pak je třeba řádně vystředit tubus nad středem filmu a snímek zopakovat.

  3. Rastr v kruhové skvrně by měl být dobrou lupou čitelný.

  4. Maximální zčernání optická denzita 2,3 - 2,5 D.

  5. Minimální zčernání, tzv. závoj, by mělo být 0,3 D nebo nižší, přibližně asi do 0,28 D.

  6. 6 mm stupeň by měl být úrovní zešednutí odlišitelný od velkého stupně, na němž je umístěn rastr a identifikační číslo fantomu.

  7. Na snímku musí být zřetelně viditelné a od sebe odlišitelné všechny stupně fantomu (deset stupňů a vzduchový otvor v nejnižším stupni).

K cemu slouží fantom ZX 13  |  Jak vypadá správný snímek  |  Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku  |  Možné nálezy a jejich příčiny  |  Zaznamenání zjištěných hodnot


©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.