Zkouška provozní stálosti a optimalizace rtg zobrazení ve stomatologii pomocí fantomu ZX 13


 • Fantom slouží stomatologům, kteří jsou uživateli zubních intraorálních rtg přístrojů, ke dvěma účelům
  a) Pomocí fantomu ZX13 lze provést povinnou zkoušku provozní stálosti
  b) Pomocí fantomu ZX13 lze pro Váš rtg přístroj a receptor obrazu, který aktuálně užíváte, nalézt optimální parametry expozice které vedou ke zhotovení kvalitního, diagnosticky hodnotného rtg snímku s objektivně správným zčernáním, kontrastem a rozlišením detailů při minimálním ozáření pacienta.
 • Fantom je určen i k provádění části testů, které jsou součástí periodických zkoušek dlouhodobé stability, prováděných subjekty pověřenými SÚJB.
 • Popis fantomu
    Zubní fantom ZX13 je v souladu s evropskými standardy IEC vyroben z homogenního čistého hliníku (99,5% Al). Tvar a rozměry fantomu jsou vyvinuty pro pracoviště vybavená rtg přístroji s anodovým napětím na rentgence od 50 kV, pro intraorální záznam obrazu. Fantom má tvar nepravidelně stoupajícího schodiště s desíti stupni, respektujícími stupně zeslabení v rozsahu šestého až patnáctého stupně optické hustoty senzitometrické křivky. V případě fantomu jedenáctý stupeň senzitometrické křivky odpovídá tloušťce 6 mm. Poměr zeslabení mezi jednotlivými stupni je 1,4.

  K cemu slouží fantom ZX 13  |  Jak vypadá správný snímek  |  Jak vyhodnotit snímek pomocí referenčního snímku  |  Možné nálezy a jejich příčiny  |  Zaznamenání zjištěných hodnot


  ©2002 Radex Primar s.r.o.
  .
  Kurzy
  Kurzy a příprava

  Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
  .
  .
  Fantom
  Fantom ZX 13

  na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
  Formulář pro film
  Formulář pro rvg
  Návod
  .
  .
  Zástěna
  Mobilní zástěna

  pro odstínění rozptýleného záření.
  .