Zaměstnávání osob se zdravotním postižením - náhradní plnění

Orientační pomůcka k výkladu zákona 435/2004 Sb. ze dne 13.5.2004, vyhlášky č.518/2004 z 23.9.2004, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením – ZP (§ 81 odstavec 1)
Povinný podíl ZP u organizací s více jak 25 zaměstnanci činí 4 % zaměstnanců se ZP Příklad : NEMOCNICE s 1000 zaměstnanci musí povinně zaměstnat 40 zaměstnanců se ZP

MOŽNOSTI PLNĚNÍ ZA ROK 2005 (§ 81 odstavec 2, písm. a), b), c); odstavec 3)

 1. Zaměstnat osoby ZP v počtu odpovídajícím povinnému podílu 4%.
 2. Náhradní plnění - odběr od zaměstnavatele s více než 50% ZP - např. odběr služeb od RadEX Primar s.r.o..
  Počet zaměstnanců se ZP, které si zaměstnavatel - nemocnice započte do plnění povinného podílu:
  • vypočte se tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od "dodavatelů" uvedených v § 81 odst.2, písm.b) ve sledovaném roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.-3.čtvrtletí sledovaného kalendářního roku. ( Vyhláška č.518/2004, § 18 odst.1 )
  • je omezen počtem osob se ZP, které tento "dodavatel" skutečně zaměstnává ( Vyhláška č.518/2004, § 18 odst.2 ) - RadEX Primar s.r.o. má více než 12 zaměstnanců ZP.
  Počet zaměstnanců se ZP, zjištěný podle bodu 1 se sečte s počtem zaměstnanců se ZP zjištěným podle bodu 2. To určuje, zda a nakolik zaměstnavatel plní povinný podíl.
  Ukázka výpočtu náhradního plnění.
 3. Odvod do státního rozpočtu; výše tohoto odvodu za každého občana se ZP, o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1.- 3. čtvrtletí roku, v němž nebyl Povinný podíl naplněn.
  Tento způsob ( § 81 odstavec 2 písm. c)) však nemohou uplatňovat zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou zřízeni státem ( § 81 odstavec 3 ).

Všechny tři způsoby plnění lze kombinovat a uplatnit současně

SHRNUTÍ: Vyberte si vhodného dodavatele - RadEX Primar s.r.o..
 • náhradní plnění až za 14,88 osob se zdravotním postižením
 • s námi ušetříte cca 36 % ceny (odpadá odvod do státního rozpočtu)
 • jsme nezávislá kontrolní laboratoř. Pracujeme na základě rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
POZOR - Cílem změn zákona o zaměstnanosti je skutečná podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a omezení těch praktik, které zaměstnávání zdravotně postižených osob dosud blokovaly.
Služby a dodávky RadEX Primar s.r.o. vám zůstanou k dispozici jako Náhradní plnění i nadále.

Důležité odkazy: www.mpsv.cz, www.upoc.cz


©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.
.
ZPS
Jak ušetřit

Odběrem našeho zboží a služeb si můžete snížit povinný
finanční odvod do státního rozpočtu.Úspora až 36% ceny.
.