Mobilní zástěna pro všechna rtg pracoviště

  Zástěny s optimálním stínícím ekvivalentem stanoveným individuálně dle potřeby pro ochranu personálu, pacientů a jakýchkoliv dalších osob, které jsou při činnosti RTG zářiče v blízkosti RTG přístroje a vyšetřovaného (právě ozařovaného pacienta). Tyto osoby pak při RTG expozici nemusí opouštět místnost, protože jsou kryty stínící zástěnou, např:
- personál a imobilní pacienti na ARO, JIP a jiných odděleních...
- personál a další osoby na RTG vyšetřovnách, operačních sálech, sádrovnách...
- osoby pomáhající pacientům při RTG vyšetřeních (přidržování dětí, postižených osob...)

Zástěna    Zástěna

 Použijte naši mobilní stínící zástěnu. Rozměrově a stínícími vlastnostmi optimálně pro Vaše rtg pracoviště. Barevně podle Vašich požadavků.
©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.