Kurzy, školení, příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti pro práci s rtg

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
Kurz je povinný podle nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, vše s účinností od 1.1.2017.
Kurz nabízíme a provádíme na základě platného povolení SÚJB.
Kurzy probíhají tak, aby byl splněn požadavek zákona absolvovat tento kurz:

a) nemáte-li zvláštní odbornou způsobilost („zkoušku na SÚJB“- a výkon funkce dohlížející osoby jste měli zajištěn smluvně, což od 1. 1. 2017 již nelze),
b) máte-li zvláštní odbornou způsobilost a platné rozhodnutí SÚJB o ní - do konce doby platnosti vašeho rozhodnutí, nejpozději však do 31. 12. 2021.

(Vzhledem ke změnám právních předpisů je však výhodné absolvovat kurs i dříve, abyste mohli postupovat podle nové legislativy platné od 1.1.2017 – viz výše).

Registranti mají povinnost poslat (poštou nebo elektronicky) na Regionální centrum SÚJB:
 1. kopii OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
 2. kopii OZNÁMENÍ o ustanovení osoby zajišťující radiační ochranu registranta

Harmonogram kurzu:
- prezentace
- přednáška
- ověření znalostí
- vydání osvědčení o absolvování kurzu

Trvání cca 6h dle platné legislativy.
Občerstvení zajištěno
Cena: 1815,- Kč včetně DPH

Termíny konání:


  24.1.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška

  21.2.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška

  20.3.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška

  17.4.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška

  22.5.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška

  19.6.2020, 13:00, Brno, Mlýnská 68   Přihláška


Přihlášku prosím zašlete jako přílohu e-mailové zprávy na adresu: info@radex.cz nebo poštou na adresu: RadEX Primar s.r.o., Mlýnská 68, 602 00 Brno.


Kurz lze pořádat v datech a místech podle Vaší potřeby, jak pro Oblastní stomatologické komory / Komoru veterinárních lékařů, tak i pro menší skupiny.
Více informací na tel. 543 216 070 nebo e-mail info@radex.cz.
©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.