PROFIL FIRMY          KONTAKTY          OBJEDNEJTE SI
english deutsch

Profil firmy

  RadEX Primar s.r.o. je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pověřenou specializovanou zkušební laboratoří. Předmětem zkoušek, které laboratoř provádí, jsou diagnostické zdravotnické rentgenové přístroje a rentgenová pracoviště jako celky.

  Laboratoř RadEX působí na celém území České republiky. Je to důsledně nezávislá zkušební laboratoř, která pracuje v souladu s mezinárodními standardy na principu nezávislé externí kontroly. Vyhýbá se střetů zájmů. Splňuje kritérium, které říká, že musí být vyloučeny hospodářské, ekonomické a jakékoliv jiné vlivy, které by mohly ovlivnit výsledek prováděné zkušební činnosti. A proto, podle tohoto principu vnější nezávislé kontroly, RadEX jako auditorská laboratoř zásadně neprovádí prodej, montáž, opravy ani servis zařízení, která kontroluje. 

RadEX Primar s.r.o. provádí: 

 • Kontroly rtg přístrojů na úrovni přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti.
 • Kontroly rtg pracovišť: monitorování na pracovních a jiných místech významných z hlediska ochrany před zářením včetně kontroly celistvosti a dostatečnosti stavebních ochran.
 • Zpracování kompletní dokumentace, aktualizace, vytvoření a zavedení programu zabezpečování jakosti
 • Kvalifikaci osob
  - příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti
  - povinné proškolení zaměstnanců
  - aktualizační semináře, školení.
  Výukové prostory jsou k dispozici.
 • Poradenskou činnost - "domácí rádce".

©2002 Radex Primar s.r.o.Rozšířené hledání
ZPS
Jak ušetřit

Odběrem našeho zboží a služeb si můžete snížit povinný
finanční odvod do státního rozpočtu.Úspora až 36% ceny.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
Kurzy
Kurzy a příprava

ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti