english deutsch

Informace k novým předpisům pro zubní a veterinární pracoviště: zákon č.263/2016 Sb., atomový zákon a vyhláška č.422/2016 Sb., o radiační ochraně.


Profil firmy

  RadEX Primar s.r.o. je Státním úřadem pro jadernou bezpečnost pověřenou specializovanou zkušební laboratoří. Předmětem zkoušek jsou diagnostické zdravotnické rentgenové přístroje a rentgenová pracoviště jako celky.

  RadEX působí na celém území České republiky. Pracuje v souladu s mezinárodními standardy na principu nezávislé externí kontroly. Vyhýbá se střetů zájmů. Splňuje kritérium, které říká, že musí být vyloučeny hospodářské, ekonomické a jakékoliv jiné vlivy, které by mohly ovlivnit výsledek prováděné zkušební činnosti. A proto, podle tohoto principu vnější nezávislé kontroly, RadEX neprovádí prodej, montáž, opravy ani servis zařízení, která kontroluje. 

RadEX Primar s.r.o. provádí: 

 • Kontroly rtg přístrojů na úrovni přejímacích zkoušek, zkoušek dlouhodobé stability a zkoušek provozní stálosti.
 • Kontroly rtg pracovišť: monitorování na pracovních a jiných místech významných z hlediska ochrany před zářením včetně kontroly celistvosti a dostatečnosti stavebních ochran.
 • Zpracování kompletní dokumentace
 • Vypracování místních radiologickcých standardů
 • Kvalifikaci osob
  - vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
  - příprava ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti
  - aktualizační semináře, školení.
 • Poradenskou činnost - "domácí rádce".

©2002 Radex Primar s.r.o.
.
Kurzy
Kurzy a příprava

Vzdělávací kurz pro stomatology, veterináře a kostní denzitometrii k přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
.
.
Fantom
Fantom ZX 13

na zkoušku provozní stálosti ve stomatologii.
Formulář pro film
Formulář pro rvg
Návod
.
.
Zástěna
Mobilní zástěna

pro odstínění rozptýleného záření.
.